lunes, 11 de marzo de 2013

auto evaluación del grupo 2 de 2ª Evaluación


Full d’autoavaluació de grup
BLOC DE GRUP

Grup (mati/vesprada): vespertino                                                2ª Avaluació
Bloc de grup número: grupo 2
Components:
José Cuevas
Jesús Lorente
Alejandro Martínez
Julio Rosaleny
Jesús Gómez


1.      Sobre les entrades bàsiques (tasques de grup) que hem realitzat:

Tasca de grup
bàsica
Realitzada
(sí/no)
En data
prevista
(sí/no)
Correcció d’errades
(sí/no)

Valoració
(de 0 a 10)
Sobre la salut
       si
        si
       si
        8
Circuit recreatiu
       si
        si
       no
        9
Sessió de jocs modificats
       si
        si
       si
        8


2.      Sobre les entrades voluntàries que hem realitzat al nostre bloc de grup:

Títol i data de publicació
Compleix les normes de publicació(si/no)
Originalitat i qualitat
(de 0 a 10)
1. Vídeos extras sobre la salud (2)
             si
             7
2. Resumen extra sobre que es un juego modificado.
             si
             8
3. Reflexiones extras sobre el sexismo.
             si
             8
3.      Videos y reflexiones de expresión corporal de 1ª Eval.
            no
             5


4.      Valorem (de 0 a 10) els següents aspectes referits al nostre bloc de grup al llarg d’aquesta 2ª avaluació:

Concepte
Valoració (de 0 a 10)
Originalitat
                           9
Fàcil accés a la informació
                          10


5.      La valoració quantitativa que considerem que mereix el treball que hem realitzat al nostre bloc de grup és de:    8,5      (de 0 a 10).

No hay comentarios:

Publicar un comentario