martes, 11 de diciembre de 2012

Autoevaluación del grupo SOMOSTAFAE


Full d’autoavaluació de grup
BLOC DE GRUP

Grup (mati/vesprada):                   vesprada                                              1ª Avaluació

Bloc de grup número:  SOMOS TAFAE
B - Grup

Components:
Julio Rosaleny Mateu
Jesus Gomez
Jesus Llorente
Alejandro Martínez Castro
Jose Vicente Cuevas
David Perez (alias el oso)  1. Sobre les entrades bàsiques (tasques de grup) que hem realitzat:
Tasca de grup
bàsica
Realitzada
(sí/no)
En data
prevista
(sí/no)
Correcció d’errades
(sí/no)
Valoració
(de 0 a 10)

1. Presentacions
si
si
si
8

2. Sessió de jocs cooperatius
si
si
si
7

3. Expressió corporal...?
si
si
si
6

4. Jocs amb materials reciclats
si
si
si
7  1. Sobre les entrades voluntàries que hem realitzat al nostre bloc de grup:
Títol i data de publicació
Compleix les normes de publicació(si/no)
Originalitat i qualitat
(de 0 a 10)

1. Expresión corporal 2-11-12
si
7

2. Deporte para todos   2-11-12
si
7

3. Culto al cuerpo?... 2-12-12
si
8

4. Expression cooporal “una
vision particular” 3-11-12

5. Quitando que es... 7-11-12


6. Juegos con materailes
reciclados 10-11-12


7.     Invictus 19-11-12


8.   Los gestos dicen
mucho 19-11-12


9.  El Binomio Fantástico 
   21-11-12


10.  Tu dices no... 22-11-1211.Estudiando el T. 24-11-1212. Proposta de escursió a
la neu.
 6-12-12


13.Nuestra actuación
de expresion 
corporal en grupo
10-12-12
si


si


si


sisisi
sisi


 

si
si
7


7


8


7777


7
6
7
  1. Valorem (de 0 a 10) els següents aspectes referits al nostre bloc de grup al llarg d’aquesta 1ª avaluació:
Concepte
Valoració (de 0 a 10)

Originalitat
7

Fàcil accés a la informació
8  1. La valoració quantitativa que considerem que mereix el treball que hem realitzat al nostre bloc de grup és de:        8           (de 0 a 10).   

No hay comentarios:

Publicar un comentario