martes, 11 de diciembre de 2012

Full d’autoavaluació individual
PARTICIPACIÓ AL BLOC

Grup (mati/vesprada): 1ª Avaluació
Alumne/a: David Perez Carreres


  1. Comentaris que he realitzat al bloc de JAR:

TASCA INDIVIDUAL
He comentat
(si/no)
Originalitat
(de 0 a 10)
1. Del “fitness” al “wellness”
             no
              7
2. El cos com a producte: “el culte al cos”
             no
              8
3. Eren jocs cooperatius?
si
7
4. Les “campanyes d’esport per a tothom”
              no
               8


  1. Entrades voluntàries (no són les bàsiques) que he realitzat al bloc del meu grup:

Títol i data de la publicació
Compleix les normes de publicació(si/no)
Originalitat
(de 0 a 10)
1. juegos coopertivos
si
7
2. .juegos coopertivos
si
7
3. fotos y videos (todo)
no
7
4.peticiones y mejoras
si
8


  1. La valoració quantitativa que considere que mereix per les aportacions al bloc comentades anteriorment és de: (de 0 a 10).

Sobre un 7 o 8 depende de la puntuación, creacion del blog, personalización, creacion de descargas, fotos y videos y tambien peticiones y mejoras.


  1. Seguidament adjunte els comentàris que he realitzat al Bloc de JAR al llarg d’aquesta avaluació.

He subido todas las fotos y videos, publicado toda clase articulos y videos tambien fotos, he inentado personalizar el blog lo mas bonito, accesible y facil para todos, es cierto que algunas coas no he comentado pero si que he leido. No se si se notara mi trabajo pero ha sido darle forma y personalidad al blog y hacerlo lo mas creativo y dibertido adecuado a todos.

Un saludo.No hay comentarios:

Publicar un comentario