sábado, 16 de febrero de 2013

4rtº anunci on la salut s'enten tan sols des de la vessant física

Aquest anunci es suplementeri als anteriors on reflexa més la felicitat psicológica que la d'obtindre un cos 10. Recordem que les dues serien saludables.
         Tractant l'anunci, aquest sí que nombra la felicitat com a factor important de la salut on l'esencia del esport es que et fa sentir estar viu. Seguidament defineix l'esencia com es allò que et fa sentir, on dona a entendre que el coche bmw et crea molts sentiments, en aquest cas de felicitat. Per lo tant, obtindre un coche Bmw es saludable per a la salut ja que psicologicament eres feliç.

No hay comentarios:

Publicar un comentario